Populära länkar


Varumärken

Alla varumärken

Produkten har lagts
till i din varukorg.
Produkten har lagts
till i din varukorg.

UTGÅTT

Lefant Spray Antifriction

10 st i lager
Skickas från oss idag
Gratis fraktalternativ
179 kr
Köp

Köp & prenumerera

För automatisk leverans av den här produkten välj intervall nedan och tryck på köpknappen. Du får varan levererad omgående och sedan samma datum varje period tills du väljer att avsluta prenumerationen. Läs mer om prenumerationer.

Ingen prenumeration
Varje månad
Varannan månad
Varje kvartal
  • Beskrivning
  • Innehåll

Friction Free är en friktionsminskande spray som kan användas på alla kärvande ytor som exempelvis likrännor, skotskenor, skjutluckor, travare, lås, dragkedjor mm. Binder EJ smuts!

Applicering:
1. Skaka flaskan väl
2. Spraya på ett tunt skikt på den rengjorda ytan
3. Låt torka några minuter.

Lägg gärna ytterligare 1 skikt för 100 % porförslutning och maximal livslängd.

Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Irriterar huden.

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning. Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/.../utrustning. Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. Undvik att andas in damm/ rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/anSIKtsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… Framkalla INTE kRÄKning. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Vid brand: Släck med … Samla upp spill. Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till… innehållsförteckningCyclohexan; n-Hexan; 1-Methoxy-2-propanol; Toluene


  • Produktfakta
  • Prishistorik
EAN:
7393461020094