Populära länkar


Varumärken

Alla varumärken

Kategorier

Produkten har lagts
till i din varukorg.
Produkten har lagts
till i din varukorg.

Regler för lanternor

 

Vad gäller egentligen för lanternor? 

Nedan går vi igenom de vanligaste reglerna för fritidsbåtar som kan vara bra att ha i tanken. T.ex. krävs det olika ”kraftfulla” lanternor beroende på storlek och vilken typ av båt man har, vissa ska lysa upp till 3 nm (nautiska mil) medan andra bara kräver 1 nm. Detta och mycket mer kan du läsa om här. 

Hur ska lanternorna sitta?

Det beror återigen på vilken typ av båt du har, då det finns bestämmelser som säger att du tex skall ha topplanternan en viss höjd ovanför relingen och sammansatt sidolanterna.

Akterlanternan ska exempelvis i de flesta fall försöka placeras så långt bak det bara går, dock ska man ha i tanken att om du tex har en utombordare till motor så finns det risk att motorn skymmer lanternan från vissa håll vilket då förstör syftet med akterlanternan. 

Allmänna regler för lanternor:

Under mörker vilket är från solnedgång till soluppgång skall i svenskt inre vatten lanternorna tändas. Finns lanternor ombord skall de även tändas vid nedsatt sikt, som vid t.ex. dimma. Båt som enbart används i dagsljus behöver inte vara utrustad med lanternor.

Har du en båt som för eller visar enbart ett ljus är du skyldig att i svenskt inre vatten hålla väl ur vägen för annan sjötrafik. Sist men inte minst, om du går för motor även om du är en segelbåt så skall du följa reglerna för motorbåt vilket kräver olika typer av lanternor.

 


Lanternor för motorbåtar:

 

Under 7 meter & 7 knop 

Motorbåtar under 7 meter med en maxhastighet på 7 knop kan använda sig av ett runtlysande vitt ljus som skall synas minst 2 nm. Det är inte obligatoriskt att använda sig utav sidolanternor (röd/grön) men dock är det alltid att föredra för säkerheten.


Under 12 meter

Motorbåt under 12 meter skall föra en topplanterna som har en synlighet på minst 2 nm och skall monteras minst 1 meter över sidolanternorna.

Sidolanternorna måste synas minst 1 nm. Sist skall en akterlanterna monteras så nära aktern som möjligt utan risk för att döljas från t.ex. motorn med en synlighet på minst 2 nm.

Istället för separat topp- och akterlanternor får man ha en vit runtlysande lanterna och i svenskt inre vatten får topplanternan eller den vita rundlysande föras lägre, dock minst 50 cm över sidoljusen.

Topplanterna = 2 nm - Sidolanterna = 1 nm - Akterlanterna = 2 nm


12 - 20 meter 

Större motorbåtar skall ha en topplanterna som syns minst 3 nm och skall monteras minst 2,5 m över reling och minst 1 m över sammansatta sidolanternor (röd/grön).

Både sido- och akterlanternor skall synas minst 2 nm. Sidolanternorna får även föras i sammansatt lanterna.

Topplanterna = 3 nm - Sidolanterna = 2 nm - Akterlanterna = 2 nm


Lanternor för segelbåtar som går för segel: 

 

Under 7 meter 

Segelbåtar under 7 meter bör använda sig utav sido- och akterlanterna där sidolanternan syns minst 1 nm och akterlanternan minst 2 nm. Dock om det praktiskt sett inte är möjligt går det bra att använda sig utav en elektrisk lampa med vitt ljus, men den måste visas i god tid så att kollision kan undvikas.

Lampa = Ja


Under 12 meter

Segelbåt under 12 meter skall ha sidolanternor som syns minst 1 nm tillsammans med en akterlanterna som syns minst 2 nm. Sido- och akterlanternor får även föras i en sammansatt mastlanterna på eller nära masttoppen.

Sidolanterna = 1 nm - Akterlanterna = 2 nm 


12 - 20 meter 

Större segelbåtar mellan 12 och 20 meter har samma regler som segelbåtar under 12 meter (se ovan), dock skall samtliga lanternor synas minst 2 nm. 

Sidolanterna = 2 nm - Akterlanterna = 2 nm 


Roddbåt: 

För roddbåtar är det tillräckligt att använda sig utav en elektrisk lampa med vitt ljus, dock skall den visas i god tid för att undvika kollision.

Lampa = Ja 
 

För att komma till vårt stora utbud av lanternor så kan du trycka här